Fortrolighedspolitik

For Søgaard Køkkenfornyelse Holding ApS og deres forhandlere/konsulenter i kæden. (Herefter blot kaldet Søgaard Køkkenfornyelse).
Søgaard Køkkenfornyelse beskytter dit privatliv og bestræber sig altid på at beskytte dine personlige oplysninger på den bedste måde. Det er målet for Søgaard Køkkenfornyelse at overholde alle gældende love og regler for beskyttelse af personoplysninger til enhver tid. For at give dig mere transparente og klare oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data, har vi delt fortrolighedsmeddelelsen i forskellige afsnit. Denne politik hjælper dig som kunde til at forstå blandt andet, hvilken slags oplysninger Søgaard Køkkenfornyelse indsamler og hvordan.
 1. Generelt
Denne politik handler om beskyttelse af personlige oplysninger og marketing ("fortrolighedspolitik") beskriver, hvordan Søgaard Køkkenfornyelse indsamler, bruger, leverer og opbevarer dine personoplysninger.
1,1 Fortrolighedspolitikken gælder, når Søgaard Køkkenfornyelse leverer serviceydelser og produkter i forbindelse med køb, servicesager og anden kontakt med Søgaard Køkkenfornyelse, såsom besøg på hjemmesiden.
1,2 Du bør altid kunne føle dig tryg, når du giver os dine personlige oplysninger. Vi ønsker, at denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger viser, hvordan vi sikrer, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.
 1. Persondata ansvarlig
Søgaard Køkkenfornyelse er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data i Søgaard Køkkenfornyelse og har ansvaret for en sådan behandling i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 1. Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger?
Søgaard Køkkenfornyelse indsamler og behandler personlige oplysninger om dig, når vi udfærdiger tilbud, når du foretager et køb, når du bruger Søgaard Køkkenfornyelse kundeservice, besøger Søgaard Køkkenfornyelse hjemmeside eller deltager i en begivenhed, som Søgaard Køkkenfornyelse organiserer Eller når du på anden måde er i kontakt med Søgaard Køkkenfornyelse. De oplysninger, der indsamles om dig, er påkrævet, for at du kan indgå aftaler med Søgaard Køkkenfornyelse og for at gøre det muligt for Søgaard Køkkenfornyelse at levere sine tjenester og tilbud.
 1. Hvilke personlige oplysninger opbevarer vi om dig?

For dig som er kunde hos Søgaard Køkkenfornyelse
 
4.1.1 De personlige oplysninger, som Søgaard Køkkenfornyelse indsamler og behandler om dig som kunde, er:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Kundenummer
 • IP-adresse og oplysninger om din brug af Søgaard Køkkenfornyelse webstedet
 • Oplysninger om dine køb
 • I nogle tilfælde indsamler vi også CPR-numre (Se 4.1.2)  
 
4.1.2 Personnummer er en yderligere beskyttelse af personoplysninger, som vi håndterer med stor omhu, og som vi kun indsamler, når vi har et retsgrundlag for behandlingen. CPR-numre behandles af Søgaard Køkkenfornyelse i to tilfælde:
 • For kreditoplysninger for visse typer af køb.
 • For at kunne opfylde en juridisk forpligtelse i forbindelse med kundens anmodning om en kredit-bevilling til f.eks. skattemyndighederne, hvor CPR-nummer er et krav for identifikation.
I de tilfælde, hvor vi indsamler og behandler CPR-numre, håndteres disse på en lovlig og korrekt måde, så du kan føle dig tryg. Når du indsender dit CPR-nummer til os, vil du også modtage oplysninger om behandlingen.
 
4.2 For abonnenter på vores nyhedsbrev/nyhedsmail, ønsker du et kundebesøg eller anden dialog:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 1. Hvorfor behandler vi data om dig?
5.1 Hvis du er kunde hos Søgaard Køkkenfornyelse, behandler vi dine persondata til forskellige formål. Grundlæggende behandler Søgaard Køkkenfornyelse dine personlige oplysninger for at:
 • Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom gennemførelse af køb, fakturering og levering af support og service
 • Etablering af generel kundepleje og kundeservice, som at besvare spørgsmål og rette fejlagtige oplysninger
 • Levere oplysninger og målrette markedsføring via mail, e-mail, SMS/MMS og telefon vedrørende Søgaard Køkkenfornyelse varer og tjenesteydelser
 • Administrere kundeforholdet og levere vores tjenester
 • Give dig relevante oplysninger og personlige tilbud i nyhedsbreve og på internettet
 • Vurdere, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, for eksempel gennem kreditvurderinger
 • Forbedre vores kundetilbud, såsom serviceudvikling, produkter og funktioner
 • Forebyggelse af svig og foretage risikostyring
 • Overholde gældende lovgivning, såsom regnskabslovgivning.
 • Dataene kan også danne grundlag for markeds-og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, virksomheds opfølgning samt forretnings-og metodeudvikling i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.
 
5.2 Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev eller besøger vores hjemmeside og gerne vil modtage brochure eller et hjemmebesøg ud over ovenstående optælling, vil Søgaard Køkkenfornyelse behandle personer, der abonnerer eller besøger vores webside på ligeledes måde.
 • Leverer vi oplysninger og målretter marketing for Søgaard Køkkenfornyelse varer og serviceydelser.
 1. De juridiske grunde til vores behandling af dine personlige data
Søgaard Køkkenfornyelse baserer behandlingen af dine personoplysninger på en række juridiske grunde. Disse er beskrevet i dette afsnit.
6.1 Vi gemmer dine personlige data blandt andet for at opfylde aftaler med dig som kunde eller nyhedsmodtager, såsom at foretage køb og opfylde vores forpligtelser over for dig.
6.2 Noget af den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt interessebalance. Det gælder for eksempel den behandling, vi udfører for at kunne sende dig tilbud om vores varer og tjenesteydelser og for eksempel at foretage en begrænset segmentering af kunder. Baseret på samlede købs totaler. Søgaard Køkkenfornyelse behandler ikke følsomme personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning.
6.3 I nogle tilfælde kan Søgaard Køkkenfornyelse have en juridisk forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Dette gælder f.eks. behandling af personoplysninger, som vi udfører for at opfylde kravene i Regnskabsloven.
 1. Profilering
7.1 Søgaard Køkkenfornyelse kan behandle dine personlige data gennem profilering. Analyse kan gøres om, hvordan du bruger vores web, om hvilke af vores varer, tjenester og tilbud du har været interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du interagerede med, og hvilke af vores begivenheder, du har tilmeldt dig, detaljer om dine køb til at give dig tilbud som vi mener passer dig og inviterer dig til begivenheden vi tror, du gerne vil fortsætte med at gøre brug af.
7.2 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger via profilering. For at gøre dette, skal du kontakte info@skfn.dk. Når Søgaard Køkkenfornyelse har modtaget din henvendelse, vil Søgaard Køkkenfornyelse ophøre med at behandle dine personlige data til det givne formål.
 1. Hvor længe gemmer vi dine data?
8.1 Dine personlige data vil kun blive bevaret, så længe der er behov for at gemme dem for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Søgaard Køkkenfornyelse kan gemme data længere, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav, eller for at overvåge de juridiske interesser i Søgaard Køkkenfornyelse, såsom hvis en juridisk proces er i gang.
8.2 Søgaard Køkkenfornyelse gemmer kunders data i højst 5 år efter, at kunden sidst har foretaget et køb for at opfylde vores garantiforpligtelse og opretholde et godt niveau af support til vores kunder.
 1. Hvem videregiver vi personoplysninger til?
9.1 Inden for organisationen for at opfylde vores forpligtelser, deles personlige data på en sikker måde. Vi videregiver også personlige oplysninger til leverandører og i nogle tilfælde andre personlige data behandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Disse leverandører behandler de personoplysninger, der er aftalt i vores instruktioner og i overensstemmelse med love og regler.
Vi samarbejder med leverandører til flere forskellige serviceydelser. Disse leverandører kan for eksempel være leverandører af tekniske platforme, markedsføring, installatører, teknikere og producenter af produkter og dele til vores produkter. Vi videregiver kun dine oplysninger til sådanne underleverandører, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser.
9.2 Personlige oplysninger kan også videregives af Søgaard Køkkenfornyelse, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovkrav eller anmodninger fra myndigheder, for at beskytte Søgaard Køkkenfornyelse juridiske interesser eller for at opdage, forhindre eller advare mod svig andre sikkerheds-eller tekniske problemer.
 1. Ændring af fortrolighedspolitikken
Søgaard Køkkenfornyelse har til enhver tid ret til at ændre fortrolighedspolitikken. Søgaard Køkkenfornyelse vil med rimeligt varsel underrette dig om ændringer i fortrolighedspolitikken såfremt der er ændringer som direkte relatere til vores kunde/leverandør forhold.
 1. Beskyttelse af dine personlige oplysninger
Du bør altid føle dig tryg, når du giver os dine personlige oplysninger. Søgaard Køkkenfornyelse har derfor truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uretmæssig adgang, ændring og sletning. For eksempel gemmes alle data om kunder i databaser, der er beskyttet af adgangskontrol og firewall.
 1. Dine rettigheder
12.1 Søgaard Køkkenfornyelse er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
12.2 Søgaard Køkkenfornyelse vil, på din anmodning eller på eget initiativ, korrigere, identificere, slette eller supplere alle oplysninger, der findes at være unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende.
12.3 Du har ret til at anmode om:
 1. Adgang til dine personlige data. Det betyder, at du har ret til at anmode om en Register opgørelse over den behandling, vi foretager vedrørende dine personlige oplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de behandlede personoplysninger.
 2. Berigtigelse af dine personlige oplysninger. Vi vil på din anmodning, så hurtigt som muligt, korrigere de ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, vi behandler om dig.
 3. Sletning af dine personlige data. Det betyder, at du har ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger bliver fjernet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet. Men der kan være juridiske krav, som gør at vi ikke straks vil være i stand til at slette dine personlige oplysninger i f.eks. bogholderi og skattelovgivning. Vi vil så afslutte behandlingen til andre formål end at overholde lovgivningen.
 4. Begrænsning af behandlingen. Det betyder, at dine personlige oplysninger er markeret, så de kun kan behandles til visse særskilte formål. Du kan blandt andet anmode om en begrænsning, når du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, og du har anmodet om berigtigelse i henhold til Paragraf 12.3 (B). Mens nøjagtigheden af dataene undersøges, vil deres behandling være begrænset.
12.4 Vi har ret til at data portabiliterer. Dette indebærer, under visse betingelser, retten til at indhente og overføre dine personlige data i et struktureret, udbredt og maskinlæsbart format til en anden controller.
12.5 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der foretages på grundlag af en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser.
12.6 Hvis du ikke ønsker, at Søgaard Køkkenfornyelse skal behandle dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til info@skfn.dk. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne til sådanne markedsføringsformål.
12.7 Du har ret til at indgive klager vedrørende behandling af dine personoplysninger til data tilsynsnævnet.
 1. Cookies
For at give dig de mest relevante oplysninger og den bedste service, når du bruger vores og vores partneres online tjenester, indsamles oplysninger gennem cookies, som er gemt på dit udstyr.
Vores hjemmesider bruger cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, når du besøger et websted. Cookies bruges til at forbedre vores websider for dig gennem hastighed optimering eller give os statistik om brugen af webstedet. En cookie kan ikke starte programmer.
Vi gemmer ikke cookie-oplysninger på vores hjemmeside, det er gemt på din enhed, og du kan nemt deaktivere dette ved dig selv i din browser. Vi kan ikke garantere fuld funktionalitet på vores hjemmeside, hvis du har cookies suspenderet på nogen måde.
Vi bruger to typer cookies på vores websted: den første type gemmer en fil på den besøgendes enhed. Det gemmer tidligere besøg på Web-siden samt den anvendte browser. Denne cookie giver webstedet en bedre ydeevne og kan være knyttet til direkte markedsføring for at give dig relevante tilbud. Det giver os også statistik og mulighed for at forbedre vores hjemmeside.
Den anden type cookie kaldes en sessionscookie. Det er midlertidigt gemt på din enhed og bruges til at forbedre besøget på vores hjemmeside. Sessionscookies forsvinder, når du lukker din browser.
 1. kontaktoplysninger
14.1 Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, behandling af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at anmode om en Register ekstrakt. Vores kontaktoplysninger kan findes nedenfor.
Søgaard Køkkenfornyelse Holding ApS
Hvirvilsvej 6
4243 Rude
Tlf. 70 444 222
Mail: info@skfn.dk
 
Kök - Färg Ek Grafit & Modell Robust

Färg: Ek Grafit, Modell: Robust

Kök - Färg Ek Grafit & Modell Robust
Kök - Färg Ek Grafit & Modell Robust
Scroll to Top
Scroll til toppen